Chat với Cao Nguyên Xanh

Tin tức môi trường

Xây dựng mạng lưới thu gom và xử lý chất thải tái chế

Nhằm thúc đẩy, nâng cao hiệu quả trong triển khai, thực hiện chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; quản lý, thu hồi, tái chế và tái sử dụng chất thải tái chế một cách hiệu quả và giúp nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất xanh, sản xuất không phát thải góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nền kinh tế tuần hoàn gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Chi tiết thông tin thế nào thì xin mời các bạn hãy cùng công ty dịch vụ môi trường Cao Nguyên Xanh theo dõi trong bài viết sau đây nhé.

 

Ngày 16 /11/ 2020, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM (CITENCO) và Liên minh tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác “Xây dựng mạng lưới thu gom và xử lý chất thải tái chế từ chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn”.

Việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác “Xây dựng mạng lưới thu gom và xử lý chất thải tái chế từ chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn” thể hiện trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp trong việc chung tay bảo vệ môi trường góp phần giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong công tác xử lý chất thải tái chế nói riêng và chất thải rắn nói chung tại TP.Hồ Chí Minh hiện nay.

Bên cạnh đó, việc triển khai và tổ chức thực hiện tốt nội dụng được thoả thuận trong biên bản ghi nhớ sẽ tạo ra nguồn tài nguyên mới từ chất thải, giúp giảm khối lượng chất thải ra các bãi chôn lấp, giảm phát thải khí carbon, nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường; thúc đẩy và nâng cao hiệu quả chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo chủ trương của thành phố; tạo nền tảng cơ sở để thay đổi thói quen của người dân từ phân loại tự phát như hiện nay thành phân loại có mục đích mang tính khoa học được tổ chức và được quản lý chặt chẽ.

Từ đó cung ứng nguồn nguyên liệu đầu vào lớn, ổn định phục vụ cho các hoạt động tái sinh, tái chế giúp giảm áp lực trong công tác xử lý chất thải rắn, giảm chi phí, tiết kiệm quỹ đất và giảm tác động đến môi trường. Dự án thực hiện là cơ sở hình thành thị trường thu hồi và tái chế chất thải nhằm tận dụng tối đa nguồn tài nguyên từ chất thải phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xây dựng nền kinh tế tuần hoàn góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững. 

Thông qua biên bản này, CITENCO và PRO Việt Nam  một lần nữa khẳng định cam kết luôn hợp tác, chia sẻ cùng hướng tới mục tiêu chung vì lợi ích và sự phát triển bền vững cho môi trường, cộng đồng và xã hội. Hai bên sẽ hợp tác xây dựng các dự án trong những lĩnh vực sau: Xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ thu gom, phân loại và xử lý sơ bộ chất thải có thể tái chế; Xây dựng mạng lưới với các nhà tái chế để phát triển mô hình khuyến khích dành cho chất thải có thể tái chế; Vận động chính sách để tạo ra cơ chế khuyến khích và điều kiện thị trường thuận lợi cho chất thải có thể tái chế, cũng như truyền thông về phân loại rác tại nguồn đến các hộ gia đình và những người thu gom rác độc lập.

Cụ thể, hai bên sẽ cùng tham gia vào mối quan hệ đối tác với tư duy hợp tác, chỉ tập trung vào việc cùng nhau làm việc để cải thiện môi trường, cộng đồng và xã hội Việt Nam; tiến hành quy trình giới thiệu để thống nhất với nhau về mục đích, tầm nhìn, tham vọng và giá trị của mỗi bên; đảm bảo tuân thủ để tránh vi phạm luật, quy tắc hoặc quy định của Việt Nam, bao gồm luật cạnh tranh và luật chống độc quyền. Đồng thời, mỗi bên sẽ cùng chỉ định các thành viên làm đầu mối liên lạc và cung cấp hỗ trợ.

Theo N.L

Nguồn: tinmoitruong.vn

Dịch vụ tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh tự hào là đơn vị tư vấn hàng đầu chuyên tiến hành thực hiện lập các loại hồ sơ pháp lý chẳng hạn như báo cáo quan trắc môi trường định kỳ, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án môi trường, đánh giá tác động môi trường ĐTM, sổ chủ nguồn thải CTNH, hợp đồng thu gom CHTN, hồ sơ vệ sinh an toàn lao động,... và rất nhiều loại hồ sơ khác. Mọi thông tin cần được hỗ trợ và tư vấn thêm, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với công ty Cao Nguyên Xanh chúng tôi thông qua hotline 0938395254 để được tư vấn thêm nhé. Xin cảm ơn.