Chat với Cao Nguyên Xanh

Tin tức môi trường

Hà Nội - Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

UBND Hà Nội ban hành công văn về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố. Theo đó, yêu cầu Sở TN&MT thường xuyên đôn đốc Phòng TNMT các quận huyện thực hiện nghiêm túc việc bảo vệ thu phí môi trường đối với nước thải công nghiệp địa bàn theo phân cấp, tăng cường công tác đôn đốc cơ sở nộp phí, tránh thất thoát ngân sách nhà nước.

Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thành Đề án xây dựng giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn TP. Đồng thời, hoàn thành Đề án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp trên địa bàn TP giai đoạn 2016-2020.

Cục Thuế TP Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, thống kê các cơ sở công nghiệp, chế biến nông sản, thủy sản đang nộp thuế hoặc đăng ký kinh doanh có cơ sở sản xuất hoạt động trên địa bàn TP để Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp danh sách các cơ sở thuộc đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội phối hợp các Công ty kinh doanh nước sạch trên địa bàn TP để tổng hợp và chủ động cung cấp thông tin cho Sở Tài nguyên và Môi trường những đối tượng phát sinh mới; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra, phân loại đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường theo đúng quy định đối với các đối tượng phát sinh mới hoặc theo kiến nghị của các cơ sở sản xuất – kinh doanh.

Ban Quản lý các KCN&CX Hà Nội, Sở Công thương và các Chủ đầu tư Khu, cụm công nghiệp tăng cường công tác rà soát, yêu cầu các cơ sở sản xuất trong Khu, cụm công nghiệp phải tiến hành đấu nối xử lý nước thải vào các trạm xử lý nước thải tập trung đã được đầu tư cho Khu, cụm công nghiệp theo đúng quy định. Xây dựng đơn giá dịch vụ xử lý nước thải tại Khu, cụm công nghiệp theo đúng quy định. Đồng thời, rà soát, lập danh sách các cơ sở thuộc diện phải đấu nối xử lý nước thải nhưng không tiến hành đấu nối gửi Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan để tiến hành thanh tra, kiểm tra và làm rõ nguyên nhân để có chế tài phù hợp, giải quyết dứt điểm tình trạng không tiến hành đấu nối, không phát huy được hiệu quả đầu tư của các trạm xử lý nước thải;

Yêu cầu các Chủ đầu tư trạm xử lý nước thải phải tiến hành kê khai nộp phí (bao gồm cả các trạm đang vận hành thử nghiệm) theo quy định để tăng cường trách nhiệm của các Chủ đầu tư trạm xử lý nước thải trong việc yêu cầu các cơ sở sản xuất trong Khu công nghiệp, cụm công nghiệp phải thực hiện đấu nối xử lý nươc thải vào trạm xử lý nước thải tập trung, đồng thời, có biện pháp khắc phục tình trạng trốn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp khi kéo dài quá thời gian quy định thực hiện vận hành thử nghiệm trạm xử lý nước thải tập trung.

moitruong.com.vn (TH)

Cao Nguyên Xanh là công ty tư vấn môi trường thực hiện lập hồ sơ môi trường, tư vấn môi trường hỗ trợ các doanh nghiệp bước đầu đi vào hoạt động triển khai dự án. ĐIển hình một số loại hồ sơ môi trường chúng tôi triển khai như báo cáo giám sát môi trường định kỳ, sổ chủ nguồn thải, kế hoạch môi trường, ĐTM, các loại đề án môi trường,... hỗ trợ quá trình đánh giá môi trường, xây dựng biện pháp bảo vệ môi trường. Liên hệ với chúng tôi thông qua hotline 0938395254 để tìm hiểu thêm nhé.