Chat với Cao Nguyên Xanh

Tin tức môi trường

Siết quản lý bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung

Siết quản lý bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tụ hợp là nội dung bài viết bữa nay công ty dịch vụ môi trường Cao Nguyên Xanh chúng tôi muốn gửi đến Các bạn kinh doanh. hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Văn bản số 3345/BTNMT-TCMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương chỉ dẫn việc quản lý bùn thải nảy sinh từ hệ thống xử lý nước thải tụ hội của khu công nghiệp. Tìm hiểu kỹ hơn qua nội dung sau.
Theo nhận định của các cơ quan chức năng, bùn thải nảy sinh từ các quá trình xử lý nước thải công nghiệp có chứa hàm lượng cao các kim loại nặng như Cu, Cr, As, Ni, Cd,… Đặc biệt là bùn thải nảy sinh từ hệ thống xử lý nước thải tụ hội của các ngành nghề sản xuất, gia công kim khí.
Kết quả thanh tra, đánh giá và việc đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại trong thời kì qua cho thấy các loại bùn thải từ các cơ sở sản xuất thuộc các ngành nghề nêu trên phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải tai hại.
tuy nhiên, hoạt động sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất hồ hết là đa ngành nghề nên bùn thải nảy sinh từ hệ thống xử lý nước thải hội tụ có thành phần phức tạp, chứa nhiều thành phần ác hại với khối lượng phát sinh lớn, khó kiểm soát.
Trước thực tại trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương chỉ dẫn các doanh nghiệp quản lý các loại bùn thải nêu trên theo đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại, để giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
Theo đó, trường hợp khu công nghiệp có các cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực sản xuất, điều chế hóa chất, gia công kim khí nhưng không phát sinh nước thải hoặc có phát sinh nhưng không đấu nối với hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp thì bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tụ hợp của khu công nghiệp phải được phân định theo quy định.
Đối với trường hợp chủ nguồn thải, chất thải nguy hại có khả năng tự xử lý bùn thải là chất thải tai hại nhưng bảo đảm các thành phần nguy hại dưới ngưỡng theo quy định thì bùn sau xử lý được quản lý như đối với chất thải công nghiệp thông thường.
Nguồn: moitruong.com.vn
Bài tin tức đến đây là chấm dứt và Cao Nguyên Xanh chúng tôi là doanh nghiệp môi trường chuyên thực hành các loại hình giấy tờ môi trường cấp thiết cho quá trình dự án đi vào hoạt động, điển hình một số như loại báo cáo môi trường định kỳ, hồ sơ đề án chi tiết hoặc đơn giản. Nói đến đây, nếu dự án công ty có nhu cầu thực hành hồ sơ môi trường tại công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh chúng tôi xin vui lòng gọi ngay hotline 0938395254 để chúng tôi tương trợ và tham mưu thêm nhé.