Chat với Cao Nguyên Xanh

Tin tức môi trường

Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp - Mục tiêu 2020

Công ty môi trường cao nguyên xanh xin kính chào quý khách. Chúc quý khách một ngày mới làm việc thật vui vẻ. Chúng tôi là doanh nghiệp với bề dày kinh nghiệm hơn 6 năm thực hiện dự án cũng như các loại hố sơ môi trường cho doanh nghiệp. Với bài tin môi trường chào ngày mới hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đôi điều về "chiến lược sản xuất sách hơn trong công nghiệp - mục tiêu đến 2020". Chi tiết nội dung bài này như thế nào xem tiếp ngay su đây để hiểu rõ hơn nhé.

Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệ

Chiến lược giai đoạn 2016 – 2020 nhằm đạt mục tiêu đưa 90% cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp. Đồng thời, 50% cơ sở sản xuất công nghiệp sẽ áp dụng SXSH và những cơ sở áp dụng SXSH sẽ tiết kiệm được từ 8 đến 13% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu/đơn vị sản phẩm.

Nhằm thúc đẩy việc triển khai các nhiệm vụ của Chiến lược giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2017, Bộ Công Thương đã có hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện cho các Bộ, ngành, UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn, Tổng công ty tại Công văn số 4108/BCT-KHCN.

Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/9/2009 với mục tiêu thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi các giải pháp sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên vật liệu, nhiên liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế ô nhiễm môi trường.

Mục tiêu của chiến lược

Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, mục tiêu của chiến lược là đưa 90% cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của việc áp dụng SXSH trong công nghiệp. Đồng thời, 50% cơ sở sản xuất công nghiệp sẽ áp dụng SXSH và những cơ sở áp dụng SXSH sẽ tiết kiệm được từ 8 đến 13% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu/đơn vị sản phẩm.

Ngoài ra, 90% doanh nghiệp vừa và lớn sẽ có bộ phận chuyên trách về sản xuất sạch hơn. Cũng trong giai đoạn này, mục tiêu của Chiến lược là 90% các Sở Công thương sẽ có cán bộ chuyên trách đủ năng lực hướng dẫn áp dụng sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp.

Thực hiện quy định tại Điều 3, Quyết định số 1419/QĐ-TTg về xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược giai đoạn 2016 - 2020 và hoàn thiện bộ máy/đơn vị đầu mối triển khai Chiến lược, các Bộ, ngành, UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn, Tổng công ty thực hiện đánh giá tình hình triển khai và các kết quả đã đạt được so với mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược giai đoạn 2009 - 2015; xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược giai đoạn 2016 - 2020; chủ động huy động và bố trí các nguồn vốn tại Bộ, ngành, địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện Kế hoạch hành động.

Kế hoạch hành động chiến lược

Đối với các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược giai đoạn 2016 - 2020, chủ động huy động và bố trí các nguồn vốn tại Bộ, ngành, địa phương, đơn vị để triển khai các nhiệm vụ đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, các Bộ, ngành, UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty chỉ định hoặc thành lập mới đơn vị đầu mối về sản xuất sạch hơn và cử cán bộ thuộc đơn vị đầu mối đăng ký tài khoản trên trang thông tin điện tử của Văn phòng giúp việc thực hiện Chiến lược (www.sxsh.vn) để đăng tải thông tin hoạt động liên quan tại Bộ, ngành, địa phương và đơn vị.

Đối với các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị đã chỉ định/thành lập đơn vị đầu mối về sản xuất sạch hơn, cần tiếp tục hoàn thiện bộ máy, tăng cường năng lực cho các đơn vị này nhằm triển khai tích cực các nhiệm vụ của Chiến lược.
Các Bộ, ngành, UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược và Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược giai đoạn 2016 - 2020, tiến hành xây dựng Kế hoạch năm 2017 thực hiện Chiến lược; dự kiến và bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí của Bộ, ngành, nguồn ngân sách khuyến công và các nguồn vốn khác của địa phương để tổ chức triển khai các nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 thực hiện Chiến lược.

Năm 2017, Bộ Công Thương ưu tiên hỗ trợ kỹ thuật thực hiện sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp: xây dựng hướng dẫn kỹ thuật thực hiện sản xuất sạch hơn và tích hợp các công cụ quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, năng lượng; xây dựng các mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn cho các cụm công nghiệp; tổ chức lớp tập huấn cơ bản và nâng cao về kỹ năng thực hành đánh giá và tư vấn sản xuất sạch hơn cho cán bộ đầu mối, cán bộ tư vấn tại các Bộ, ngành, địa phương,…

Theo VEA

Nguồn:moitruong.com.vn

Nội dung bài tin tức đến đây là kết thúc, hi vọng các bạn sẽ có thêm nhiều điều mới đối với bài viết này. Nếu doanh nghiệp đầu tư có nhu cầu thực hiện hồ sơ cũng như muốn chúng tôi tư vấn môi trường, tìm hiểu thêm về các loại hồ sơ môi trường cũng như việc xây dựng dự án, hãy liên hệ với công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh theo hotline: 0938395254 để hỗ trợ thêm nhé. Xin cảm ơn.