Chat với Cao Nguyên Xanh

Tin tức môi trường

Chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 915/QĐ-TTG về chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô tại vùng Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Mức hỗ trợ một lần không quá 3 triệu đồng/1 héc ta chi phí về giống ngô để chuyển đổi. Chi tiết về việc chuyển đổi này cùng công ty môi trường Cao Nguyên Xanh tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Đối tượng áp dụng là các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân (người sản xuất). Phạm vi áp dụng trên diện tích đất trồng lúa chuyển sang trồng ngô, ở các vụ trong năm từ vụ Hè Thu 2016 đến hết vụ Đông Xuân 2018 – 2019 tại vùng Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Người sản xuất thực hiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô được Ủy ban nhân dân xã xác nhận: Thực hiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô trên diện tích đất trồng lúa các vụ trong năm từ vụ Hè Thu 2016 đến hết vụ Đông Xuân 2018 – 2019; diện tích chuyển đổi được hỗ trợ phải nằm trong quy hoạch (hoặc kế hoạch) chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa được cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc chuyển đổi đáp ứng các điều kiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Mức hỗ trợ một lần không quá 3 triệu đồng/1 héc ta chi phí về giống ngô để chuyển đổi.

Về cơ chế hỗ trợ, đối với các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương và tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 100% kinh phí; đối với các địa phương điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50% được hỗ trợ 50% kinh phí; các địa phương còn lại sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện.

Ngoài chính sách hỗ trợ trên, ưu tiên thực hiện một số chính sách để thực hiện hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô. Cụ thể, chi tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo, xây dựng mô hình trình diễn chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô trên đất trồng lúa theo Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC- BNN ngày 15/11/2010 về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông; hỗ trợ lãi suất vốn vay thương mại đối với các khoản vay dài hạn, trung hạn, ngắn hạn bằng đồng Việt Nam để mua máy, thiết bị nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.

Công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh là doanh nghiệp môi trường chuyên thực hiện các dự án đầu tư, dịch vụ sản phẩm kinh doanh trên địa bàn các tỉnh miền Nam nước ta. Với chính sách phát triển của nước nhà thì việc nhiều doanh nghiệp ra đời là điều dĩ nhiên, nhưng bên cạnh đó thì mức độ ảnh hưởng đến môi trường của các dịch vụ càng tăng cao, chính vì thế trước khi đi vào hoạt động doanh nghiệp cần tiến hành thực hiện các loại hồ sơ môi trường như kế hoạch bảo vệ môi trường, ĐTM hay báo cáo giám sát định kỳ để phần nào phát triển dự án kinh doanh của doanh nghiệp. Mọi chi tiết doanh nghiệp có thể liên hệ với dịch vụ tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh chúng tôi theo hotline: 0938395254 để được hỗ trợ nhé. Xin cảm ơn đã theo dõi.