Chat với Cao Nguyên Xanh

Tin tức môi trường

Chính sách phát triển vật liệu xây dựng tiết kiệm và thân thiện với môi trường

Với mục tiêu gắn hoạt động khai thác, sử dụng vật liệu xây dựng với phát triển bền vững, Chính phủ đã dành Chương riêng quy định về chính sách phát triển vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường tại Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP. Chi tiết như thế nào cùng xem tiếp qua bài viết sau.

vatlieuxanh

Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP

Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP quy định về quản lý vật liệu xây dựng được Chính phủ ban hành ngày 05 tháng 04 năm 2016. Trong đó, vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường được hiểu là các vật liệu xây không nung, vật liệu xây dựng được sản xuất từ việc sử dụng chất thải làm nguyên liệu hoặc nhiên liệu, vật liệu xây dựng có tính năng tiết kiệm năng lượng vượt trội so với vật liệu cùng chủng loại.

Nội dung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng

Việc phát triển vật liệu xây dựng tiết kiệm và thân thiện với môi trường được quy định ngay từ khâu lập Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng, quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Trong đó, nội dung quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng phải tiến hành Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) cho từng giai đoạn. Đồng thời, hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định quy hoạch phát triển vật liệu phải bao gồm Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

Thành phần Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam, quy hoạch phát triển sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu, phải có sự tham gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thành phần Hội đồng thẩm định đối với quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng địa phương cũng sẽ có sự tham gia của đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường.

Các Hội đồng thẩm định có trách nhiệm thẩm định sự phù hợp của quy hoạch với chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia hoặc sự phù hợp của quy hoạch với chiến lược bảo vệ môi trường địa phương.

Nội dung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng có bao gồm Đánh giá môi trường chiến lược theo từng giai đoạn. Nội dung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường sẽ phải căn cứ khoanh định chi tiết khu vực mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, trong đó thể hiện cả khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố cần đầu tư khai thác và tiến độ khai thác.

Đối với hoạt động đầu tư, sản xuất vật liệu xây dựng, các Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu phải lựa chọn công nghệ thiết bị tiên tiến, hiện đại đáp ứng các tiêu chí về tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng chủ yếu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hoạt động chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường, cơ sở chế biến khoáng sản phải sử dụng thiết bị, công nghệ chế biến tiên tiến, hiện đại và có mức độ phát thải đạt tiêu chuẩn và quy chuẩn về môi trường.

Quy định chi tiết các yêu cầu trong việc sử dụng amiăng

Đặc biệt, Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP cũng quy định chi tiết các yêu cầu trong việc sử dụng amiăng trắng nhóm serpentine trong sản xuất vật liệu xây dựng như: phải tuân thủ báo cáo đánh giá tác động môi trường; phải tổ chức quan trắc, giám sát môi trường nước và môi trường không khí trong cơ sở sản xuất với tần suất định kỳ 03 tháng một lần; phải lập phương án bảo vệ môi trường trước khi tiến hành việc phá dỡ, sửa chữa, cải tạo các công trình, thiết bị công nghiệp đối với các vật liệu xây dựng có chứa amiăng trang nhóm serpentine; phải thu gom và chuyển vào nơi quy định các phế thải vật liệu xây dựng có chứa amiăng trắng nhóm serpentine; các phế thải vật liệu xây dựng này không được dùng làm nguyên liệu rải đường.

Chương V của Nghị định có 04 Điều quy định về chính sách phát triển vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường.

Về chính sách chung, Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ, đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường. Các tổ chức, cá nhân nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ, đầu tư sản xuất các loại vật liệu này sẽ được hưởng chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư của nhà nước.
Đồng thời, Nhà nước sẽ hạn chế và xóa bỏ theo lộ trình các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng có công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều nguyên liệu, tiêu tốn nhiều năng lượng và gây ô nhiễm môi trường.

Các loại dự án nghiên cứu phát triển, đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường được hưởng chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu đầu tư của nhà nước. Ngoài Dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ phát triển vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, các Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng sản xuất vật liệu xây không nung đảm bảo quy mô công suất; các Dự án đầu tư xử lý, sử dụng phế thải của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy phân bón hóa chất, nhà máy luyện kim để làm vật liệu xây dựng; các Dự án đầu tư hệ thống tận dụng nhiệt khí thải trong sản xuất xi măng để phát điện,… theo quy định tại Điều 38 của Nghị định cũng sẽ được hưởng chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu đầu tư của nhà nước.

Các chính sách ưu đãi và hỗ trợ được quy định tại Nghị định này bao gồm chính sách ưu đãi thuế và tín dụng, chính sách ưu đãi đầu tư, chi phí chuyển giao công nghệ. Việc đầu tư và hoạt động của các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng có xử lý, sử dụng chất thải làm nguyên liệu, nhiên liệu trong sản xuất muốn được hưởng các ưu đãi đó phải tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về môi trường.

Chính phủ phân công Bộ Xây dựng xây dựng các chương trình, đề án phát triển vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường.

Theo Tổng cục môi trường

Nguồn: moitruong.com.vn

Công ty môi trường Cao Nguyên Xanh là doanh nghiệp môi trường chuyên tư vấn thực hiện lập các hồ sơ cần thiết cho quá trình xây dựng và hoạt động dự án như hồ sơ vệ sinh lao động, hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường, hồ sơ đề án chi tiết,...và một số hồ sơ pháp lý quan trọng khác. Không chỉ thế để đảm bảo hoạt động của quý doanh nghiệp thực hiện được thuận lợi hơn, Cao Nguyên Xanh chúng tôi còn thực hiện dịch vụ thiết kế thi công vận hành bảo trì và xây dựng hệ thống môi trường như hệ thống xử lý nước thải, xử lý khí thải, xử lý nước cấp. Mọi thắc mắc doanh nghiệp có thể liên hệ ngay với Công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh qua hotline: 0938395254 để được hỗ trợ thêm nhé.