Chính sách bảo mật:

Chúng tôi giữ kín thông tin cá nhân nhận được từ website và chỉ sử dụng cho mục đích nội bộ. Chúng tôi hoàn toàn không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên nào khác. Hãy yên tâm rằng chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và xử lý các dự liệu của bạn với sự tỉ mỉ, cẩn trọng nhất.

Thu thập thông tin:

Chúng tôi thu thập các thông tin định danh cá nhân như tên, địa chỉ email, website của bạn khi bạn bình luận nội dung bài viết của chúng tôi. Thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn, trừ khi bạn cho phép sử dụng nó theo cách khác.

Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập về một số thông tin nhất định trong lượt truy cập của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt bạn sử dụng, ngày và thời gian bạn truy cập, các trang bạn truy cập khi mở trang web và địa chỉ trang web bạn kết nối trực tiếp đến trang web chúng tôi. Thông tin này giúp chúng tôi cải thiện website của mình và phát triển hơn trong tương lai.

Xin cảm ơn !